Холодильники

AEG

от 2 199,00 б.р.
от 4 129,02 б.р.
от 4 168,57 б.р.
от 4 702,50 б.р.
от 8 299,00 б.р.
от 4 932,90 б.р.
от 4 840,16 б.р.
от 5 455,00 б.р.
от 5 389,74 б.р.
от 3 026,97 б.р.
от 3 166,83 б.р.
от 4 079,00 б.р.
от 2 970,21 б.р.
от 4 780,22 б.р.
от 5 259,74 б.р.
от 7 460,10 б.р.
от 5 718,22 б.р.
от 3 848,22 б.р.

Amica

от 3 246,48 б.р.
от 3 819,96 б.р.
от 3 873,42 б.р.
от 4 190,81 б.р.
от 4 720,27 б.р.
от 1 788,21 б.р.
от 4 801,68 б.р.
от 4 710,29 б.р.
от 2 047,24 б.р.
от 2 149,72 б.р.
от 2 080,31 б.р.
от 2 522,48 б.р.
от 2 964,60 б.р.
от 2 577,42 б.р.
от 2 627,37 б.р.
от 4 875,12 б.р.
от 4 875,12 б.р.
от 4 743,36 б.р.
от 2 468,88 б.р.
от 2 410,56 б.р.
от 2 658,42 б.р.
от 2 862,54 б.р.
от 2 950,02 б.р.
от 2 614,68 б.р.
от 2 935,44 б.р.
от 3 071,93 б.р.
от 3 037,50 б.р.
от 3 171,83 б.р.
от 3 333,96 б.р.
от 3 309,66 б.р.
от 3 392,28 б.р.
от 3 489,48 б.р.
от 3 698,46 б.р.
от 3 960,90 б.р.
от 3 951,18 б.р.
от 3 392,28 б.р.
от 3 338,82 б.р.
от 3 596,40 б.р.
от 3 173,58 б.р.
от 3 358,26 б.р.
от 3 377,70 б.р.
от 3 631,37 б.р.
от 3 241,76 б.р.
от 3 246,75 б.р.
от 4 175,82 б.р.
от 3 996,00 б.р.
от 3 981,02 б.р.
от 3 891,11 б.р.
от 3 996,00 б.р.
от 4 184,46 б.р.
от 4 267,08 б.р.
от 3 846,15 б.р.
от 3 996,00 б.р.
от 3 891,11 б.р.
от 4 388,58 б.р.
от 4 451,76 б.р.
от 4 940,06 б.р.
от 6 021,54 б.р.
от 6 016,68 б.р.
от 6 016,68 б.р.
от 6 021,54 б.р.
от 3 876,12 б.р.
от 3 731,27 б.р.
от 3 791,21 б.р.
от 3 771,23 б.р.
от 4 560,43 б.р.
от 4 325,67 б.р.
от 4 325,67 б.р.
от 4 545,45 б.р.
от 4 615,38 б.р.
от 1 783,22 б.р.
от 1 798,22 б.р.
от 1 890,54 б.р.
от 1 943,05 б.р.
от 1 943,05 б.р.
от 2 372,63 б.р.
от 5 326,44 б.р.
от 5 311,98 б.р.
от 6 215,94 б.р.
от 6 575,58 б.р.
от 6 779,70 б.р.
от 5 977,80 б.р.
от 5 797,98 б.р.
от 5 462,64 б.р.
от 6 245,10 б.р.
от 6 682,50 б.р.
от 7 090,74 б.р.
от 3 018,06 б.р.
от 3 076,38 б.р.
от 3 076,38 б.р.
от 3 124,98 б.р.
от 3 280,50 б.р.
от 2 477,52 б.р.
от 2 367,63 б.р.
от 2 731,60 б.р.
от 2 727,24 б.р.
от 2 447,55 б.р.
от 2 323,08 б.р.

Artel

от 856,00 б.р.
от 934,04 б.р.
от 928,00 б.р.
от 1 508,00 б.р.
от 741,00 б.р.
от 743,58 б.р.

Asko

от 4 874,00 б.р.
от 6 048,00 б.р.
от 3 734,00 б.р.
от 7 596,00 б.р.
от 4 126,00 б.р.
от 5 230,00 б.р.
от 8 184,00 б.р.

ATLANT

от 1 523,40 б.р.
от 1 010,00 б.р.
от 1 152,36 б.р.
от 1 196,44 б.р.
от 870,21 б.р.
от 1 001,00 б.р.
от 936,90 б.р.
от 1 121,29 б.р.
от 892,98 б.р.
от 932,08 б.р.
от 1 005,87 б.р.
от 1 027,62 б.р.
от 1 202,00 б.р.
от 1 094,23 б.р.
от 1 155,33 б.р.
от 1 205,17 б.р.
от 1 283,79 б.р.
от 1 497,12 б.р.
от 1 406,46 б.р.
от 1 403,82 б.р.
от 1 394,16 б.р.
от 1 394,16 б.р.
от 719,00 б.р.
от 758,34 б.р.
от 932,67 б.р.
от 788,56 б.р.
от 901,89 б.р.
от 784,08 б.р.
от 814,77 б.р.
от 827,56 б.р.
от 889,23 б.р.
от 803,88 б.р.
от 2 748,26 б.р.
от 925,65 б.р.
от 2 974,95 б.р.
от 3 320,00 б.р.
от 791,39 б.р.
от 872,63 б.р.
от 864,93 б.р.
от 911,80 б.р.
от 922,97 б.р.
от 1 011,40 б.р.
от 890,00 б.р.
от 966,24 б.р.
от 1 021,03 б.р.
от 978,00 б.р.
от 1 059,49 б.р.
от 970,00 б.р.
от 769,23 б.р.
от 823,68 б.р.
от 851,40 б.р.
от 917,73 б.р.
от 998,91 б.р.
от 1 599,00 б.р.
от 1 135,53 б.р.
от 1 429,00 б.р.
от 1 413,66 б.р.
от 1 216,71 б.р.
от 1 361,30 б.р.
от 1 371,15 б.р.
от 1 259,84 б.р.
от 1 469,00 б.р.
от 1 583,01 б.р.
от 1 340,46 б.р.
от 1 479,83 б.р.
от 1 573,91 б.р.
от 1 570,32 б.р.
от 1 700,00 б.р.
от 1 391,41 б.р.
от 1 475,81 б.р.
от 1 610,00 б.р.
от 1 704,00 б.р.
от 1 763,26 б.р.
от 1 830,00 б.р.
от 990,99 б.р.
от 940,00 б.р.
от 1 371,15 б.р.
от 1 108,80 б.р.
от 1 071,19 б.р.
от 1 444,00 б.р.
от 1 010,79 б.р.
от 1 331,00 б.р.
от 1 119,69 б.р.
от 1 579,00 б.р.
от 1 134,54 б.р.
от 1 556,97 б.р.
от 1 134,54 б.р.
от 1 134,54 б.р.
от 1 397,00 б.р.
от 1 428,85 б.р.
от 1 633,46 б.р.
от 1 030,34 б.р.
от 1 240,00 б.р.
от 1 160,28 б.р.
от 1 623,54 б.р.
от 1 277,02 б.р.
от 1 176,12 б.р.
от 1 049,40 б.р.
от 1 388,11 б.р.
от 1 176,12 б.р.
от 1 188,00 б.р.
от 1 720,00 б.р.
от 1 183,05 б.р.
от 1 176,12 б.р.
от 1 440,09 б.р.
от 1 174,14 б.р.
от 1 474,55 б.р.
от 1 279,45 б.р.
от 1 668,85 б.р.
от 1 322,64 б.р.
от 1 679,98 б.р.
от 1 332,40 б.р.
от 1 339,71 б.р.
от 1 604,31 б.р.
от 1 193,72 б.р.
от 1 557,00 б.р.
от 1 679,97 б.р.
от 1 335,43 б.р.
от 974,61 б.р.
от 990,99 б.р.
от 1 011,78 б.р.
от 1 134,54 б.р.
от 1 170,00 б.р.
от 999,90 б.р.
от 1 118,70 б.р.
от 1 103,39 б.р.
от 1 260,00 б.р.
от 1 118,70 б.р.
от 1 204,83 б.р.
от 1 202,85 б.р.
от 1 381,05 б.р.
от 1 346,40 б.р.
от 1 460,00 б.р.
от 1 206,81 б.р.
от 1 389,20 б.р.
от 1 478,00 б.р.
от 1 245,00 б.р.
от 1 409,26 б.р.
от 1 453,32 б.р.
от 1 445,36 б.р.
от 1 502,82 б.р.
от 1 474,21 б.р.
от 1 615,70 б.р.
от 1 671,70 б.р.
от 1 739,00 б.р.
от 1 635,57 б.р.
от 1 820,00 б.р.
от 1 756,00 б.р.

Avex

от 1 415,18 б.р.
от 1 454,24 б.р.

BBK

от 358,68 б.р.
от 390,00 б.р.
от 471,19 б.р.
от 509,54 б.р.
от 657,35 б.р.
от 721,15 б.р.

BeGood

от 2 497,50 б.р.

BEKO

от 1 449,00 б.р.
от 1 599,00 б.р.
от 1 538,00 б.р.
от 1 175,93 б.р.
от 1 135,38 б.р.
от 1 246,50 б.р.
от 1 133,78 б.р.
от 1 225,24 б.р.
от 1 186,35 б.р.
от 1 130,64 б.р.
от 1 311,75 б.р.
от 1 277,75 б.р.
от 1 484,01 б.р.
от 1 583,01 б.р.
от 1 525,03 б.р.
от 1 330,00 б.р.
от 4 500,36 б.р.
от 4 582,98 б.р.
от 4 665,60 б.р.
от 4 582,98 б.р.
от 4 665,60 б.р.
от 1 533,91 б.р.
от 1 434,51 б.р.
от 1 376,57 б.р.
от 1 504,62 б.р.
от 1 456,69 б.р.
от 1 359,57 б.р.
от 1 447,00 б.р.
от 1 311,75 б.р.
от 1 476,50 б.р.
от 1 263,16 б.р.
от 1 408,06 б.р.
от 1 320,54 б.р.
от 4 710,29 б.р.
от 4 908,60 б.р.
от 4 986,36 б.р.
от 4 908,60 б.р.
от 1 552,40 б.р.
от 1 543,41 б.р.
от 1 534,43 б.р.
от 1 681,04 б.р.
от 1 850,31 б.р.
от 2 139,61 б.р.
от 1 692,66 б.р.
от 3 646,35 б.р.
от 2 681,49 б.р.
от 2 532,30 б.р.
от 2 982,07 б.р.
от 3 053,26 б.р.
от 4 640,36 б.р.
от 4 640,36 б.р.
от 4 412,88 б.р.
от 3 465,18 б.р.
от 3 049,00 б.р.
от 3 452,72 б.р.
от 3 349,89 б.р.
от 3 500,00 б.р.
от 4 726,23 б.р.
от 4 888,38 б.р.
от 2 147,40 б.р.
от 3 896,10 б.р.
от 2 424,42 б.р.
от 2 822,18 б.р.
от 1 180,55 б.р.
от 2 322,68 б.р.
от 1 811,39 б.р.
от 1 555,83 б.р.
от 1 779,75 б.р.
от 1 874,67 б.р.
от 3 511,48 б.р.
от 3 786,21 б.р.
от 3 786,21 б.р.
от 3 786,21 б.р.
от 4 430,57 б.р.
от 1 238,25 б.р.
от 1 516,21 б.р.
от 1 388,39 б.р.
от 1 595,13 б.р.
от 1 655,94 б.р.
от 1 748,24 б.р.
от 1 498,00 б.р.
от 1 286,01 б.р.
от 1 360,99 б.р.
от 1 329,00 б.р.
от 1 442,30 б.р.
от 2 857,68 б.р.
от 2 877,12 б.р.
от 3 116,88 б.р.
от 2 881,98 б.р.
от 2 897,10 б.р.
от 2 917,08 б.р.
от 3 146,85 б.р.
от 1 010,92 б.р.
от 972,03 б.р.
от 1 283,20 б.р.
от 942,31 б.р.
от 1 009,62 б.р.
от 1 187,01 б.р.
от 1 100,71 б.р.
от 2 567,43 б.р.
от 972,03 б.р.
от 2 597,40 б.р.
от 1 010,92 б.р.
от 1 049,83 б.р.
от 1 563,63 б.р.
от 1 477,67 б.р.
от 1 517,25 б.р.
от 1 399,89 б.р.
от 5 904,82 б.р.
от 6 256,81 б.р.
от 6 632,54 б.р.
от 8 582,76 б.р.
от 6 976,62 б.р.
от 7 607,39 б.р.
от 6 110,48 б.р.
от 6 660,22 б.р.
от 4 714,36 б.р.
от 6 733,26 б.р.
от 5 354,64 б.р.
от 5 914,08 б.р.
от 4 070,93 б.р.
от 4 795,20 б.р.
от 3 916,08 б.р.
от 4 380,62 б.р.
от 4 875,12 б.р.
от 4 925,07 б.р.
от 4 710,29 б.р.
от 4 900,09 б.р.
от 5 004,99 б.р.
от 4 250,75 б.р.
от 7 502,49 б.р.
от 7 677,32 б.р.
от 3 296,70 б.р.
от 4 325,67 б.р.
от 4 194,18 б.р.
от 4 230,77 б.р.
от 3 916,08 б.р.
от 4 020,98 б.р.
от 4 230,77 б.р.
от 3 873,42 б.р.
от 4 660,74 б.р.
от 4 471,20 б.р.
от 4 544,10 б.р.
от 5 059,93 б.р.
от 4 805,19 б.р.
от 4 265,73 б.р.
от 4 435,56 б.р.
от 4 595,40 б.р.
от 4 100,89 б.р.
от 4 025,97 б.р.
от 4 301,10 б.р.
от 5 579,28 б.р.
от 6 363,63 б.р.
от 5 559,84 б.р.
от 7 489,26 б.р.
от 1 085,76 б.р.
от 1 043,81 б.р.
от 1 236,51 б.р.
от 1 218,00 б.р.
от 1 224,25 б.р.
от 1 087,67 б.р.
от 1 286,01 б.р.
от 1 278,09 б.р.
от 1 350,36 б.р.
от 1 163,81 б.р.
от 1 266,52 б.р.
от 1 279,00 б.р.
от 1 629,80 б.р.
от 4 660,74 б.р.
от 2 682,32 б.р.
от 3 091,91 б.р.
от 2 707,02 б.р.
от 2 881,98 б.р.
от 3 066,93 б.р.
от 3 357,63 б.р.
от 3 100,68 б.р.
от 3 161,84 б.р.
от 3 321,68 б.р.
от 939,51 б.р.
от 908,53 б.р.
от 996,00 б.р.
от 1 017,95 б.р.
от 908,96 б.р.
от 989,01 б.р.
от 1 060,00 б.р.
от 939,51 б.р.
от 1 153,00 б.р.
от 968,19 б.р.
от 1 048,95 б.р.
от 1 159,59 б.р.
от 2 747,25 б.р.
от 2 812,19 б.р.
от 3 196,80 б.р.
от 2 982,02 б.р.
от 3 149,28 б.р.
от 2 323,08 б.р.
от 2 964,60 б.р.
от 3 047,22 б.р.
от 830,61 б.р.
от 763,33 б.р.
от 949,00 б.р.
от 2 602,40 б.р.
от 1 145,43 б.р.
от 928,21 б.р.
от 1 089,00 б.р.
от 1 030,63 б.р.
Поиск по названию
Цена (б.р.)
Показывать товары
Тип
Морозильная камера
French Door
Тип морозильника
Встраиваемый
Общий объем, л
Объем холодильной камеры, л
Объем морозильной камеры, л
Ручки
Материал полок
Класс энергопотребления
Количество компрессоров
Инверторный компрессор
Зона свежести (нулевая камера)
Размораживание морозильной камеры
Размораживание холодильной камеры
Генератор льда
Тип управления
Уровень шума, дБ
Высота, см
Ширина, см
Глубина, см
Цвет
Магазины
1K.BY использует cookies для удобства пользователей. Вы можете запретить сохранение cookies в настройках своего браузера.
Ознакомьтесь с Пользовательским соглашением и условием обработки персональных данных.